HOT: Cuối cùng Việt Nam cũng thực hiện được chuyến bay thẳng đầu tiên sang Mỹ, dân mạng hay tin ai cũng hỏi ngay điều này

HOT: Cuối cùng Việt Nam cũng thực hiện được chuyến bay thẳng đầu tiên sang Mỹ, dân mạng hay tin ai cũng hỏi ngay điều này

Vậy là dấu chân đầu tiên trên con đường mang tên “Bay Thẳng Việt - Mỹ” của hàng không Việt Nam đã gọi tên Bamboo Airways!