RSS
Chính phủ Trump vừa can dự vào chương trình BHYT Obamacare

Chính phủ Trump vừa can dự vào chương trình BHYT Obamacare

Chính phủ Trump vừa cho thấy đã can dự vào chương trình BHYT Obamacare bằng cách khuyến khích càng nhiều người dân có BHYT của chương trình Obamacara càng tốt, nhưng lại thay đổi một điều lệ của chính phủ Obama.

1

Tin đọc nhiều

Chính phủ Trump vừa can dự vào chương trình BHYT Obamacare