RSS

Bảo vệ quyền của cư dân chưa có giấy tờ cư trú hợp lệ

05:00 24/09/2019

Thời gian tới sẽ là giai đoạn khó khăn cho các cá nhân và gia đình chưa có giấy tờ cư trú hợp lệ tại Hoa Kỳ, đặc biệt ảnh hưởng đến các cá nhân đang trong tiến trình bị từ chối bởi tòa án di trú.

Hiểu rõ quyền của bản thân khi bị chận xét ngoài đường, tại gia, hay tại nơi làm việc là điều tối quan trọng:

  1. Liên lạc các tổ chức di dân tại địa phương . Tại Utah, bạn có thể liên lạc 1 trong các tổ chức di dân dưới đây:

— Catholic Community Services of Utah (CCSU)

Location: 745 E. 300 S., Salt Lake City, UT 84102

Contact:   (801) 977-9119, http://www.ccsutah.org

— Immigrant Legal Services

Location: 4055 South 700 East, Suite 200, Salt Lake City, UT 84107

Contact:  (801) 888-9186, http://www.immigrantlegalservices.org , admin@ilsutah.org

— International Rescue Committee

Location: 221 S 400 W, PO Box 3988, Salt Lake City, UT 84110

Contact:  (801) 883-8452 or (801) 328-1091

                x452, http://www.rescue.org , SaltLakeCity@theIRC.org

— Holy Cross Ministries of Utah

Location: 745 E. 300 S., Salt Lake City, UT 84102

Contact:  (801) 977-9119, http://www.ccsutah.org

Định ra kế hoạch cho gia đình trong trường hợp cá nhân bị bắt giữ, ghi lại các thông tin liên lạc của người thân, làm giấy ủy quyền cho người thân còn lại, để thay mặt chăm sóc cho con cái, giấy tờ tài chánh, ngân hàng, sức khỏe …

  1. Mang theo các giấy tờ di trú cần thiết bên người: bằng lái tạm, thẻ đi làm tạm, thẻ an sinh xã hội …

  2. Nếu nhân viên di trú ICE đến nhà hoặc đến nơi làm việc, bạn được quyền giữ im lặng cho đến khi nói chuyện với luật sư riêng của bạn, và được quyền từ chối ký tên trên bất kỳ văn bản nào do nhân viên ICE đưa ra hay ép buộc ký .

  3. Mang theo “thẻ Red Card” do các tổ chức bảo vệ quyền di dân soạn sẵn, để hiểu rõ quyền hạn của mình khi bị tiếp xúc bởi nhân viên ICE.

  4. Nguồn: Tamnhin.us